Biografie

Hans Hamers, zanger-liedschrijver

Hans schrijft zijn teksten in het Nederlands en zijn composities variëren in stijl. Ingetogen luisterlied, folk, pop ballad en blues, ze komen allemaal aan bod, soms ingetogen, soms expressief, vaak  poëtisch. De thema’s lopen uiteen van persoonlijke ervaringen tot maatschappelijke problemen en zijn heel herkenbaar.

 Hij treedt op in zaaltjes, bibliotheken, kapellen en kerken, maar ook bij u thuis voor een huiskamerconcert, kortom op plaatsen waar een luisterpubliek is.

In 2014 werd de CD  ‘Er was eens….‘   uitgebracht (zie de rubriek ‘muziek’).

Hans groeide op in Tilburg. Hij begon op 11 jarige leeftijd met gitaarspelen. Speelde in een paar plaatselijke groepjes, waaronder ‘ The Folks ’, maar dat hield op toen hij naar Nijmegen verhuisde om te studeren. In die tijd schreef hij al eigen liedjes. Hij werkte o.a als leraar tekenen en handvaardigheid, was consulent beeldend vormen en literaire vorming, taaldrukker en docent schrijven. Speelde van 2005 tot december 2013 bij ‘Triangulum‘, het latere ‘ Trickle Well ‘.
Op 13 december 2015 werd hij door het Huis van de Letters onderscheiden als ‘TAALent 2015‘, o.a. voor zijn activiteiten als liedschrijver.

 

Hans Hamers treedt regelmatig op met:

Martien Nijkamp: bas, percussie

Martien bespeelt verschillende instrumenten. Als autodidact speelde hij altijd op het gehoor. Ging vanaf 2006 cursussen volgen, waaronder ‘jazz en improvisatie’ en ‘Latijns-Amerikaanse muziek’. Speelt in verschillende formaties.
Sinds 2016 speelt hij met Hans Hamers, voornamelijk basgitaar en als ze met z’n tweeën optreden ook percussie.

 

 

 

Ton van Nispen: percussie

Speelt drums vanaf zijn twaalfde jaar en heeft vanaf  zijn vijftigste privé les genoten van Eugene Floren te Nijmegen. Speelt drums, percussie,  mondharmonica en zingt in verschillende formaties.

 

 

 

 

 

English Bio

Hans Hamers, singer-songwriter

Hans writes his texts in Dutch and his compositions vary in style. Subdued listening song, folk, pop ballad and blues, they are all covered, sometimes modest, sometimes expressive, often poetic. The themes range from personal experiences to social problems and are very recognizable.

He performs in halls, libraries, chapels and churches, but also at your home for a living room concert, in short, in places where there is a listening audience.

In 2014 the CD “Er was eens…..” (There once was…..) was released.

He grew up in Tilburg, the Netherlands. He started playing guitar at the age of 11. He improved his style by watching other guitar players. He played in a few local groups, including ‘ The Folks ‘, but that stopped when he moved to Nijmegen to study. At that time he already wrote his own songs, inspired by the music of, among others, Dylan, Donovan, The Byrds, Crosby/Stills/Nash & Young, The Pentangle, Boudewijn de Groot and the Rolling Stones. He played with ‘Triangulum‘ and ‘Trickle Well ‘ untill december 2013.
December 13, 2015, he was honored by the Huis van de Letters (House of Letters) as ‘TAALent 2015′ {merging of ’taal’ (language) and ’talent’}, among others for his activities as a songwriter.

Hans often performs alone or together with:

Martien Nijkamp: bass, percussion

Martien has learned to play different instruments without any knowledge of theory.  As an autodidact, he always played by ear. Followed courses since 2006, including “jazz and improvisation” and “Latin-American music”. Plays in different formations.
Since 2016 he plays with Hans Hamers, mainly bass guitar and if they are two, also percussion.

 

 

 

Ton van Nispen: percussion

He plays drums from the age of twelve and at the age of fifty he started with private lessons from Eugene Floren, Nijmegen. Plays drums, percussion, harmonica and sings in different formations.